Good Attitude
Makes
Good Performance

MONQ là một công ty sáng tạo định hình điểm tiếp xúc giữa thương hiệu và người tiêu dùng bằng chiến lược được tối ưu hoá trong kỷ nguyên kỹ thuật số
Creative Solution
for Sustainable Growth
Từ nội dung tương tác dựa trên nền tảng Adtech
đến chiến dịch đạt hiệu quả cao trong môi trường kỹ thuật số dựa trên chiến lược sáng tạo,
Chúng tôi làm việc như một nhóm có chung mục tiêu với thương hiệu.

MORE SERVICE INFO

Recent Works
Recent News
Make It Work
Thái độ tích cực tạo nên kết quả xuất sắc
Works
Services
News
Careers
Contact
monq@monq.kr
monq.hcmc@gmail.com
487-104, Yeonnam-dong, Mapogu,
Seoul, Republic of Korea
+82) 2 6404 9204
Ads are tough.
Contacting us is Easy.
Location
709, 7th Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan Street,
Ben Nghe Ward, No.1 District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Telephone
+82 2 6404 9204
Email
monq.hcmc@gmail.com